top of page

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB Taškuotas zebras, įmonės kodas: 305863095, buveinės adresas Laukų g. 46, LT-14259,Vilnius. Telefono numeris: +37067324075, elektroninis paštas: info@taskuotaszebras.lt

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Užtikriname ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.

Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

 

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

Pirkimo duomenys: Vardas, Pavardė, El. pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma), užsakymo duomenys, atsiėmimo būdas, Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija. Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes, jei toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. Šiuos duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei teisinės prievolės pagrindu.

Tikslas: Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei prašymų ir klausimų nagrinėjimo.

 

Registracijos duomenys: Elektroninio pašto adresas, Vardas, Pavardė, Telefono numeris, Pristatymo adresas, Mokėjimo kortelių duomenys. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, kurį išreiškiate atlikdami registraciją.

Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Saugojimo terminas: tol kol yra aktyvi Jūsų paskyra ir 2 metus po jos panaikinimo.

Naudojimosi www.tasktuotaszebras.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Jūsų viešai paskelbtos nuomonės apie taskuotaszebras.ltparduodamas prekes istorija, Jūsų norų sąrašas, Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, taskuotaszebras.lt vykdomų apklausų atsakymų istorija taip pat jūsų pirkimo duomenys, Užsakymų istorija, Mokėjimų istorija. Papildomai, atsižvelgiant į elektroninėje parduotuvėje taskuotaszebras.lt teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi Jūsų asmens duomenys susiję su  su Jūsų naudojimusi taskuotaszebras.lt elektronine parduotuve. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi sutartimi arba siekiu sudaryti sutartį, mūsų teisėtu interesu užtikrinti elektroninės parduotuvės veikimą.

Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Saugojimo terminas: 3 metai.

Analitiniai duomenys: Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve taskuotaszebras.lt būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Pirkimų istoriją; Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją; Mokėjimų istoriją; Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; Apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus. Šiuos duomenis tvarkome teisėto mūsų intereso užtikrinti prekių ir paslaugų kokybę pagrindu.

Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi mūsų elektronine parduotuvę taskuotaszebras.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.

Saugojimo terminas: 3 metai.

 

Naujiniai duomenys: Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, reklamų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Įrenginių identifikacinius numerius. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu arba teisėto intereso pagrindu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi numatyta išimtis leidžianti vykdyti tiesioginę rinkodarą apie panašias prekes savo klientams, kurie neprieštaravo tokių žinučių siuntimui el. paštu).

Tikslas: bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo tikslu Jums užsisakius naujienlaiškių arba SMS pranešimų paslaugą.

Saugojimo terminas: 3 metai.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos.

Individualizuoti duomenys: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Pristatymo adresą, Pristatymo būdų istoriją, Mokėjimo būdų istoriją, Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją, Pirkimo istoriją, IP adresas, Įrenginių identifikaciniai numerius. Šiuos duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos taskuotaszebras.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu.

Tikslas: užsakytų paslaugų teikimas, siekiant taupyti jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus.

Saugojimo terminas: 3 metai.

Jums nepateikus šioje politikoje nurodytų asmens duomenų, mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti kitų paslaugų, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui ir vykdymui bei kitų paslaugų teikimui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės, aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

 

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams: kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais.

Pirkėjo teisės.

Pakeisti/tikslinti neišsamius ar netikslius duomenis;

Prašyti, kad Jūsų duomenų nebetvarkytume ir juos ištrintume. Ši teisė nėra absoliuti ir tam tikrais atvejais, esant rimtoms, teisės aktų numatytoms, priežastims, mes negalėsime ištrinti Jūsų duomenų (pavyzdžiui, kai duomenys yra reikalingi galiojančios sutarties vykdymui);

Apriboti duomenų tvarkymą;

Atšaukti sutikimą. Sutikimą galite atšaukti savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje nuimdami pažymėtą varnelę ties Jūsų sutikimu arba elektroninio laiško apačioje paspaudę “Unsubscribe” mygtuką arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais. 

Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šioje politikoje nurodytais būdais.

Perkelti duomenis, tai reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Teisė į duomenų perkeliamumą Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@taskuotaszebras.lt;

Pateikdami mums prašymą telefonu: +37067324075

Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

Slapukų politika

Ši slapukų politika taikoma www.taskuotaszebras.lt svetainei, kurioje lankytojams suteikiama galimybė peržiūrėti ir įsigyti prekes. Toliau – svetainė.

Slapukas yra iš raidžių ir skaitmenų sudarytas nedidelis failas, vartotojui naršant tam tikrose svetainėse atsiunčiamas į įrenginį (pvz., kompiuterio standųjį diską, telefoną). Slapukai leidžia interneto svetainėms atpažinti naudotojo įrenginį ir padeda prisiminti informaciją apie jūsų nuostatas (pvz., jūsų pasirinktą kalbą), kad jums nereikėtų pakartotinai pasirinkti nuostatų kaskart naršant svetainėje iš tam tikro įrenginio. Dauguma didžiųjų interneto svetainių naudoja slapukus.

Šioje svetainėje naudojami dviejų rūšių slapukai:

Seanso slapukai. Tai laikini slapukai, kurie veikia tik jums naršant svetainėje (arba kol jūs uždarote interneto svetainę). Seanso slapukai padeda Taškuoto Zebro interneto svetainei prisiminti jūsų praėjusiame puslapyje atliktus pasirinkimus, todėl nereikia pakartotinai įvesti informacijos.
Nuolatiniai slapukai. Šie slapukai išlieka jūsų įrenginyje po apsilankymo mūsų interneto svetainėje. Šiais slapukais padedama atpažinti jus, kaip unikalų lankytoją (išsaugant atsitiktiniu būdu sugeneruotą numerį). Slapuko išsaugojimo jūsų įrenginyje trukmė priklausys nuo slapuko rūšies. Šioje interneto svetainėje nuolatiniai slapukai (sekimo slapukai) naudojami tam, kad būtų galima atlikti informatyvias svetainės srauto ataskaitas apie interneto svetainės naudojimą. Tokioje ataskaitoje atsispindi, kokia lankytojų dalis ką nors įsigyja, o kokia palieka svetainę prieš įsidėdami ką nors į prekių krepšelį.

Privatumo politika
bottom of page